اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠)

اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠)

Prayer Times of Iranian Cities Year 1 (1-4)
Rating: 4.6 (9 reviews)
Version: 2 by Türkiye Takvimi
Download APK (7.5 MB)

Android 1.6+ (Donut, API 4)

اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) APK 2 Screenshots

اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Screenshot #1 اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Screenshot #2 اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Screenshot #3 اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Screenshot #4 اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Screenshot #5

اوقات نماز شهرهای ایران سال ١٣٩٨ (٢٠١٩-٢٠٢٠) Description

اوقات نماز موجود در برنامه ما، با اصول و قواعدیکه توسط بلند مرتبه ترین مقام علمای عثمانی (مشیهات اسلامیه) سال ١٣٣٤ ه.ق. [١٩١٦ م.] در تقویم بنام (علمیه سالنامه سی) و کتاب (ترکیه یه مخصوص اوقات شرعیه) شماره ١٤ سال ١٩٥٨ م. رسدخانه دانشگاه استانبول آماده... کرده میشود.
برنامه ما، بعد از دانلود کردن برای یک مرتبه، اوقات نماز آن سال برای تمامی شهرهای ایران با انتخاب استان و شهر مورد نظر خود، بدون احتیاج به ارتباط اینترنتی میتوانید اوقات نماز سال ١٣٩٨ شمسی (٢٠١٩-٢٠٢٠ میلادی) را براحتی ببینید؛ و علاوه بر اوقات پنجگانه نماز، اوقات اشراق، کراهت، عصر، عصر ثانی، اصفرار، اشتباک، عشاء، عشاء ثانی و ساعت قبله را مشاهده نمایید.
نکته مهم: تمامی اوقات نماز ما صحیح بوده، معلومات در مورد اوقات متفاوت نماز در لینک پایین موجود می باشد.

More Tools Apps

Google Play services APK 20.47.13 (080406-344095733)
Google Play services
Google LLC
Safe Security -  Antivirus, Booster, Phone Cleaner APK 5.6.9.4834
Safe Security - Antivirus, Booster, Phone Cleaner
Safe Security Develop
SHAREit - Transfer & Share APK 5.6.78_ww
SHAREit - Transfer & Share
Smart Media4U Technology Pte.Ltd.
Google Translate APK 6.14.0.03.342186690
Google Translate
Google LLC
Gboard - the Google Keyboard APK 10.0.02.338070508-release-arm64-v8a
Gboard - the Google Keyboard
Google LLC
AVG AntiVirus 2020 for Android Security Free APK 6.26.4
AVG AntiVirus 2020 for Android Security Free
AVG Mobile
Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleaner APK 6.26.4
Avast Antivirus – Mobile Security & Virus Cleaner
Avast Software
GO Keyboard - Cute Emojis, Themes and GIFs APK 3.59
GO Keyboard - Cute Emojis, Themes and GIFs
Best Free Video Editor & Video Maker Dev